Członkostwo Polski w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od dziewięciu lat, a dokładniej od 1 marca 2004 roku. Polska miała dołączyć do strefy euro w 2009 roku, jednak w wyniku różnych trudności Polska nie dołączy do niej do co najmniej 2018 roku. 21 grudnia 2007 roku nastąpiło przystąpienie Polski do Układu z Schengen, kiedy to zostały otwarte przejścia lądowe i morskie oraz 29 marca 2008 roku, kiedy to lotniska zaczęły funkcjonować na nowych zasadach. Co jeszcze warto wiedzieć o członkostwie Polski w Unii Europejskiej?

Po pierwsze bardzo ciekawą informacją jest to, że Polska zajmuje w Unii Europejskiej 6. miejsce pod względem liczby ludności oraz powierzchni. Ponadto Polska ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w całej Europie. Dzięki temu Polska należy do ważniejszych członków Unii Europejskiej, a wiele europejskich firm otwiera w Polsce swoje oddziały. Przez lata 2012–2017 Polska ma otrzymać największe kwotowo dotacje spośród nowo przyjętych krajów, co pozwoli na rozwój sieci dróg oraz sieci kolejowej. Otwarcie granic wspomogło rozwój turystyki w Polsce ściągając wielu turystów z Niemiec, Irlandii czy Wielkiej Brytanii.

Od 1 lipca 2011 roku przez pół roku Polska sprawowała w Radzie UE prezydencję. Ponadto w latach 2009–2012 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek.

Polityka Unii Europejskiej spotyka się w Polsce z krytyką w niektórych środowiskach, szczególnie komunistycznych oraz konserwatywno-liberalnych. Unii Europejskiej zarzuca się narzucanie europejskiej tożsamości oraz dążenie do stworzenia federacji. Nie można jednak jednocześnie zaprzeczyć, że przynależność do Unii Europejskiej nie przyniosła Polsce wymiernych korzyści w postaci miliardów złotych dotacji, które przede wszystkim wspomogły słabiej rozwinięte regiony Polski, w tym polską wieś.